უქმე დღეები

მუხლი 20. უქმე დღეები

შრომის კოდექსი

 •  1 და 2 იანვარი
 •  7 იანვარი
 •  19 იანვარი
 •   3 მარტი
 •   8 მარტი
 •   9 აპრილი
 •   სააღდგომო დღეები
 •   9 მაისი
 •   12 მაისი
 •   26 მაისი
 •   28 აგვისტო
 •   14 ოქტომბერი
 •   23 ნოემბერი

უქმე დღეებში მუშაობის სანაცვლოდ თქვენ გაქვთ უფლება მოითხოვოთ დანამატი ხელფასზე ან დამატებითი დასვენების დრო.