ჩვენ შესახებ

კარდინალი არის იურიდიული კომპანია, რომელიც დაკომპლექტებულია 30-მდე გამოცდილი და კვალიფიციური იურისტისგან. მათი დამოუკიდებელი სამუშაო გამოცდილება საქართველოში 5-10 წლამდე ითვლის. კარდინალის იურიდიული მომსახურების სფეროებს წარმოადგენს: საკონსულტაციო, სარეკომენდაციო (ზეპირსიტყვიერი) მომსახურება, იურიდიული აუდიტი, სასამართლო საარბიტრაჟო დოკუმენტაციის მომზადება და წარმომადგენლობა, კლიენტის ინტერესების შესაბამისად სახელმწიფო, იურიდიულ და ფიზიკურ პირებთან მოლაპარაკებების წარმოება, ხელშეკრულებებისა და სხვა კატეგორიის წერილობითი დოკუმენტაციის მომზადება.

მომსახურება განისაზღვრება ორი მიმართულებით ერთჯერადი დაკორპორატიული. ერთჯერადი მომსახურება გულისხმობს მომხმარებლისთვის კონკრეტული მომსახურების გაწევას, ხოლო  კორპორატიული მომსახურება მოიცავს ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებთან შესაბამისი ხელშეკრულების გაფორმებას.

კარდინალი სრულად წარმოადგენს  კომპანიების იურიდიული მხარდაჭერის სამსახურს, იმ შემთხვევაშიც, კი როდესაც თავად მომსახურების მიმღებ   კომპანიას ემსახურება შიდა იურისტთა ჯგუფი.

კარდინალის მიზანია შექმნას საქართველოში სრული იურიდიული და საბუღალტრო მომსახურების მაღალი პლატფორმა. იურიდიული კომპანიის საქმიანობის ერთ-ერთ მიმართულებას წარმოადგენს საბუღალტრო მომსახურება, რომელიც თავის მხრივ  მნიშვნელოვან პირობას წარმოადგენს კლიენტებისთვის მიიღონ სრულფასოვანი კონსულტაცია/მომსახურება.

კომპანია კარდინალი გთავაზობთ წარმომადგენლობას ადგილობრივ და საერთაშორისო არბიტრაჟში. არბიტრაჟი უზრუნველყოფს დავის წარმოების პროცესის კონტროლის საშუალებას, დავის გადაჭრას ნაკლები დროისა და ფინანსური ხარჯებით. კარდინალი სასამართლოს ჩარევის გარეშე მოაგვარებს თქვენს ნებისმიერ სამართლებრივ პრობლემას.

კარდინალის არის სივრცე, სადაც კანონი და ბიზნესი ერთიანდება.

 

სერვისები:

  • სამოქალაქო სამართალი
  • სისხლის სამართალი
  • ადმინისტრაციული სამართალი
  • საგადასახადო სამართალი
  • საოჯახო და მემკვიდრეობითი სამართალი
  • შრომის სამართალი
  • საკორპორაციო სამართალი
  • ბიზნეს გარიგებები
  • ტრეინინგ ცენტრი
  • ბუღალტერია

მე ვარ კარდინალი

ჩვენი გუნდი

დირექტორი

ლაშა ცხადაძე

სისხლის სამართალი

გიორგი ბარდაველიძე

ადმინისტრაციული სამართალი

ნანა როსტომაშვილი